Last van Scoliose / kromme rug

Scoliose is op een simpele manier gezegd ‘een kromme rug’. Dit betekent dat de wervelkolom driedimensionaal een zijdelingse verkromming heeft. Bij tieners is dit de meest voorkomende afwijking aan de ruggengraat, waarbij de oorzaak vaak niet direct duidelijk aanwijsbaar is. De wervelkolom kan naar één kant kromgroeien waardoor een bocht ontstaat (c-bocht), maar vaak zijn het twee bochten (s-bocht). Ook draait de wervelkolom door de verkromming om haar as (denk aan een wenteltrap).

Kenmerken

Kenmerken zijn bijvoorbeeld dat de schouders op ongelijke hoogte zitten, dat de heupen asymmetrisch zijn en dat het hoofd niet midden boven het  bekken gepositioneerd is. Ook kunnen er klachten zijn zoals; hoofdpijn, beenlengteverschil, verminderde longfunctie, en uitstraling naar heup en benen. Overigens hoeft scoliose niet perse klachten te geven. Een lichte verkromming (minder dan 20%) wordt vaak niet direct opgemerkt. De kenmerken zijn het duidelijkst zichtbaar als de patiënt voorover buigt.

Scoliose is soms al bij de geboorte aanwezig, maar meestal openbaart scoliose zich pas tijdens de groei in de

kindertijd. De schoolarts of de ouders komen dan tot de ontdekking dat de stand van de wervelkolom afwijkt van die bij andere kinderen. De scoliose zorgt voor een bewegingsbeperking en mogelijk een beperkte longwerking. Op oudere leeftijd is er niet alleen bewegingsbeperking maar zijn er ook veel pijnklachten. Daarnaast kunnen de beperkingen en het cosmetische effect grote invloed hebben voor het dagelijkse en sociale leven.

Alhoewel scoliose niet heel bekend is, komt het wel regelmatig voor. In Nederland hebben van elke duizend mensen er 40 scoliose, van wie vier in ernstige mate.

Types en oorzaken

Scoliose kan onderverdeeld worden in vier verschillende types; idiopathische scoliose, congenitale scoliose, paralytische/ neuromusculaire  scoliose en degeneratieve scoliose.

Congenitale scoliose

als u last heeft van een scoliose Congenitale scoliose is het type scoliose wat aangeboren is. Tijdens de zwangerschap zijn er één of meerdere afwijkingen ontstaan in de wervelkolom van het ongeboren kind, waardoor de verkromming al tijdens de geboorte aanwezig is. De oorzaak van de ontwikkelingsstoornis is zelden bekend. Een klein deel van de mensen met dit type scoliose heeft ook een aangeboren afwijking aan het hart en de urinewegen.

Paralytische/ neuromusculaire scoliose

Bij dit type scoliose ligt de oorzaak bij een zenuw- of spierziekte. De scoliose ontstaat dan door spierverlamming of onvoldoende functioneren van spieren of spiergroepen (bijv. door aangeboren/verworven hersen-, zenuw- of ruggenmergbeschadiging, of ziektes als Duchenne).

Degeneratieve scoliose

Een degeneratieve scoliose kan slijtage zijn van een al bestaande scoliose. Een andere vorm van degeneratieve scoliose is een nieuw ontwikkelde  scoliose van een eerder normale wervelkolom. Door veroudering en slijtage ontstaat dan bijvoorbeeld een wervelverschuiving of een inzakking van  een tussenwervelschijf waardoor er een scheefstand van de wervelkolom ontstaat. Meestal komt dit type scoliose voor in de lendenwervels en het  veroorzaakt vaak pijn en bewegingsbeperking. Vaak gaat dit samen met een vernauwing van het wervelkanaal waardoor zenuwen beklemd raken. Dit  type scoliose kan snel ernstiger worden.

Overige oorzaken

Vooral bij vrouwen kan osteoporose een rol spelen bij het ontstaan of verergeren van een scoliose. Het bestrijden van osteoporose, door te  letten op bijv. voeding met voldoende calcium en voldoende lichaamsbeweging, is heel belangrijk. Bij hypermobiliteit is er sprake van overbeweeglijke gewrichten doordat het ondersteunende weefsel (kapsels en ligamenten) minder stevigheid biedt dan bij gezonde mensen. Dit kan scoliose veroorzaken of verergeren. Mensen met een bindweefselaandoening zoals Syndroom van Ehlers-Danlos of Marfan kunnen ook hypermobiliteit van de gewrichten krijgen waardoor een scoliose kan ontstaan. Een andere oorzaak van scoliose kan een tumor zijn, die de wervelkolom opzij duwt. Bij bestraling in de kindertijd kan de normale groei verstoord raken en op latere leeftijd een scoliose veroorzaken.

Behandeling

Als de scoliose op tijd wordt vastgesteld, kan men met chiropractie verdere kromming vermijden of kan soms de kromming zelfs gedeeltelijk gecorrigeerd worden. Chiropractie kan vaak verlichting brengen voor alle mensen met scoliose. Soms is een behandeling met een op maat gemaakt korset noodzakelijk. In uiterst zeldzame gevallen kan een operatieve ingreep noodzakelijk zijn. Regelmatige controle wordt in ieder geval aangeraden.

Contact

Wil je meer weten over deze klacht en de voorgeschreven behandeling?

Neem dan s.v.p. contact met mij op voor meer informatie