Veel gestelde vragen

Klik op één van de volgende vragen voor een toepasselijk antwoord:

Wat is Motion Palpatie?

Motion Palpatie

De evaluatie van de individuele bewegelijkheid van de vertebrale gewrichtjes en andere gewrichten van het lichaam is een van de hoogst ontwikkelde kundigheden van de chiropractie. Het vergt vele jaren om de techniek van Motion Palpitatie meester te worden. Het geeft de chiropractor exacte informatie over de aanwezige speling in het gewricht, waar en in welke mate een gewricht is begrensd ten opzichte van de theoretische bewegingsvrijheid en zelfs erover of een correctie tot de mogelijkheden behoort. Elk gewricht is idealiter in staat om een veelvoud van bewegingen te maken, dan wel gecoördineerde bewegingen zoals flexie, extensie, rotatie en zijdelingse buiging. Bij een beweginsevaluatie kunnen sóms schurende geluiden waargenomen worden in een gewricht, maar het kan áltijd gevoeld worden, indien een abnormaal bewegingspatroon gevonden wordt. Deze informatie vertelt de chiropractor ook hoe de correctie dient plaats te vinden en dient naderhand als vergelijking bij de herevaluatie om naar een optimaal resultaat toe te kunnen werken

Wat is de Thompson methode?

Thompson methode

Deze door de tijd geteste analyse- en correctiemethode brengt druk op gevoelige ruggenmergmembranen en zenuwwortels die tussen de wervels uittreden aan het licht.

Het controleren van eventuele beenlengteverschillen tijdens en direct na rotaties van het hoofd naar links en naar rechts en met het hoofd in extensie en flexie, geven aanleiding tot een beenlengteverandereing indien er een bewegingsbeperking aanwezig is in de nek. Overeenkomstig zal ook een ook een beperking in het lumbale- of bekkengebied aanleiding geven tot een beenlengteverandering. De Thomson-analyse geeft aan of iets correctie behoeft en kan naderhand het effect van de correctie verifiëren. Thomson technieken maken gebruik van behandeltafels met verstelbare segmenten om torsie en krachten te minimaliseren.

Wat is toegepaste kinesiologie?

Toegepaste kinesiologie

Spieren liegen nooit. Ze zijn ofwel sterk ofwel zwak, kunnen bewegingsbeperkingen of energieblokkades aangeven. Spiersymmetrie is onlosmakelijk verbonden met houding. Spieren en organen zijn met elkaar verbonden en spierzwakte kan dreigende problemen aan het licht brengen vóór ze zich ontwikkelen tot afwijkingen in  orgaanfuncties. Spiertesten zijn altijd populair geweest en hebben ingang gevonden binnen andere medische disciplines. Patiënten krijgen bevestiging van een positieve ontwikkeling  wanneer een verzwakte spiergroep sterker geworden is. Chiropractoren gebruiken kinesiologie om onbalansen op het spoor te komen op chemisch, mentaal en structureel niveau.

Wat is beenlengte correctie

Beenlengte correctie

Verschil in beenlengte kan ontstaan als gevolg van torsie op de ruggemerg en asymetrische aanspanning van de spieren. Met behulp van chiropractische beenlengte correctie kan dit verschil worden opgeheven.

Wat is een arthrostim?

Arthrostim

Patiënten spreken wel eens over deze kleine, subtiele trilhamer als een specht, die twaalf keer per seconde zachtjes klopt. Naast het herstel van de beweeglijkheid van gewrichten, kan hij ook een positieve uitwerking hebben op het zenuwstelsel. Sommige patiënten hebben een voorkeur voor het subtiele tikken van de Arthrostim boven de manuele methoden voor een correctie. De geringe kracht is ideaal voor ouderen en wordt zeer gewaardeerd bij artritispatiënten.

Wat is een vibracussor?

Vibracussor

Als complementair instrument bij de Arthrostim, geeft de Vibracussor aangename golven van percussie- of vibratie-energie die blokkades kunnen opheffen die regelmatig gevonden worden bij fasciale en musculaire beperkingen. De Vibracussor helpt bij het vinden van vastzittende gewrichten die een correctie nodig hebben. De therapie is zo aangenaam dat hij direct op het betroffen gewricht toegepast kan worden.

Wat is StrainCounterStrain?

StrainCounterStrain

Een weke-delentechniek, ontdekt door artsen die verdovingsmiddelen injecteerden in pijnlijke triggerpunten waar spieren, pezen, ligamenten of fascia spastisch verkrampt waren. Zij ontwikkelden weldadige manuele technieken om deze spasmen op te lossen, die nog effectiever bleken dan de injecties. In veel gevallen was er bij de pijnlijke gebieden sprake van voormalige blessures en overmatige belasting.

Waarvoor auriculotherapie?

Auriculotherapie

Deze vorm van acupunctuur is aanvankelijk verbreid door een Franse arts, dr. Nogier. Op het oor bevinden zich meer dan 200 punten die elk corresponderen met een gebied van het lichaam. In plaats van naalden wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van een behandelelectrode die werkt met druk, een rode laser en electrische stroom om exact de juiste plaats te kunnen vinden en behandelen. Het bewuste punt is zeer gevoelig en naderhand wordt een kleine verblijfsnaald op het behandelde punt geplakt om de behandeling voort te zetten. Dit is vooral bij vele soorten chronische klachten een zeer effectieve therapievorm.

Waarvoor lasertherapie?

Lasertherapie

Gepulseerde koude laser is een effectieve therapie om ontstekingen te verminderen, pijn te verzachten en herstel te bevorderen. De therapie bestaat uit rood laser licht van lage intensiteit in combinatie met infrarood licht en een magnetisch veld. Het produceert geen warmte vanwege het pulserende karakter. Het gebuikte laserlicht is vergelijkbaar met de lichtstraal van een barcodelezer. Het is van grote waarde gebleken bij wondgenezing, artritische klachten in de extremiteiten en temporomandibulaire disfunctie of kaakgewrichtsproblemen.

Wat is Ultrasound met TENS?

Ultrasound met TENS

De methode maakt gebruik van hoogfrekwente, onhoorbare geluidstrillingen om een micromassage te verschaffen die verlichtend kan zijn bij weke-delen klachten. Het produceert een aangename diepe warmte die de bloeddoorstroming bevordert, wat zwelling kan verminderen en celreparatie stimuleren. Om dieper gelegen gebieden te kunnen bereiken en door gewrichten zoals knie en schouder heen te kunnen dringen, wordt dit gebruikt in combinatie met TENS electrische stimulatie. TENS staat voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie, een methode om pijn te bestrijden met milde electrische prikkels. Ultrasound kan niet gebruikt worden op plaatsen waar zich acute infecties bevinden, waar vaatafwijkingen bestaan of in de nabijheid van metalen implantaten.

Wat is diathermie?

Diathermie

Deze hoogfrequente, elektrische diepe warmte therapie is te vergelijken met een radio die afgestemd kan worden op pijnlijke en stijve gewrichten die getroffen zijn door artritis of bursitis. Het wordt ook gebruikt voor longaandoeningen, sinusitis en ontstekingen in het bekken. Het produceert een pijnloze en aangename diepe warmte die de doorbloeding vergroot, om celstofwisseling en weefselherstel te stimuleren. De warmte helpt om de weefsels te laten ontspannen en rekken, wat stijfheid kan verminderen. De wamte vermindert eveneens de (over)gevoeligheid van zenuwvezels, waardoor de pijndrempel verhoogd wordt. Ook diathermie kan niet gebruikt worden in de nabijheid van metalen implantaten of een pacemaker.

Wat is Pulsed Electromagnetic Magnetic Field MagnaCharger X2

Pulsed Electromagnetic Magnetic Field MagnaCharger X2

Deze therapie gebruikt een veilig maar zeer krachtig gepulseerd electromagnetisch veld dat een helende, opladende invloed uitoefent op cellen waarbij sprake is van een verstoorde functie, op littekens en zelfs bij degeneratieve gewrichtsklachten. Alle cellen in het lichaam maken gebruik van gelijkstroom om te kunnen functioneren. Wanneer we ouder worden, raakt door slijtage de gelijkstroom uitgeput en gaan we minder functioneren, zoals een afgeleefde batterij, wanneer de cellulaire functies vertragen door een gebrek aan energie. In mijn eigen beleving is PEMF de meest effectieve therapie bij chronische en moeilijke casussen. Door de elektrische balans in de getroffen cellen te herstellen, heeft PEMF pijn kunnen verminderen en functionaliteit kunnen herstellen, waar alle andere methoden het af lieten weten. Ook hier geldt weer het voorbehoud dat gebruik gecontraïndiceerd is bij metalen implantaten en pacemakers.

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

Openingstijden

  • maandag : 10:00 – 13:00 15:00 – 19:00
    vrijdag : 10:00 – 13:00 15:00 – 19:00

Welke tarieven worden er gehanteerd?

Tarieven

  • Eerste consult € 50,-
  • Vervolgconsulten € 50,-

Ondersteunende therapieën kunnen als pakket aangeboden worden tegen een vaste prijs.

Bekijk hier de prijslijst van alle services

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekering?

Vergoeding

Indien je aanvullend verzekerd bent, vergoeden diverse verzekeraars volledig, of deels je behandeling. Je hoeft hierdoor je eigen bijdrage niet aan te spreken. .. check hier uw vergoeding

Hoe vindt betaling plaats?

Betaling

Je wordt verzocht contant te betalen na afloop van elk consult. Een pinautomaat is aanwezig voor
betaling met je pinpas.

Contact

Voor een succesvol behandelingstraject vindt er eerst een kennismakingsgesprek, anamnese en evaluatie plaats. Dit bezoek  is al heel verhelderend, en kan het begin zijn van een veelbelovende  verbetering. Zo kun je een weloverwogen beslissing nemen over een verdere behandeling. Neem vrijblijvend contact op.